Startsida

Hotell Båstad daterat1901

Hotell Båstad 1907

Hotell Båstad daterat 1915

Hotell Båstad daterat 1934

Hotell Båstad gästrum

Hotell Båstad Matsalen

Horell Borgen

Hotell Borgen daterat 1903

Hotell Borgen daterat 1920

Hotell Borgen Jägersbord daterat 1958

Interiör Hotell Borgen

Interiör Hotell Båstad