start sida

Båstad från västr daterat 1901

Båstad från väster daterat 1904

Från väster daterat 1907

Från väster daterat 1942

Strandpromenaden med Högstugan daterat 1910

Parti från Småryd daterat 1909

Båstad Golfbana daterat 1933

Från Italienska vägen daterat 1902

Utsikt från Pershög daterat 1904

Parti av Pershögskogen daterat 1905

Utsikt från Ängelholsvägen daterat 1923

Kung Galtar Stenar daterat 1911