Islamiska Informationsföreningen har en ny hemsida

www.islaminfo.se