This in English


Varför "flyger" ett flygplan? Det är som "att jumpa på isflak, där man tar avstamp från succesivt nya is- och vattenmassor vilka accelereras nedåt". Ett flygplan flyger på grund av att vingen succesivt accelererar nedåt en luftmassa. En massa som består av volymen 1.000 kubikmeter luft, innehåller luftmassan 1.250 kg vid marktryck. Den enkla och fysikaliskt korrekta förklaringen av lyftkraft kan stå att finna i artikeln Lyftkraft? Förklara hellre med isflak än Bernoulli!, reproducerad med tillstånd av artikelförfattaren Martin Ingelman-Sundberg och flygtidskriften MACH

 
 

Detta blev reviderat i april 2005. Ansvarig utgivare: Peter Adolfsson