Fotoalbum

 

Ord kan vara stötande, och musik kan vara störande, men bilder som fullkomligt neutrala dokumentationer av verkligheten är aldrig påträngande eller kontroversiella genom sårande påtrampningar. De vållar aldrig oväsen eller tröttande missljud och kan aldrig missförstås genom oklart språk.

Därmed presenteras detta fotoalbum, tills vidare ännu i förstadiet till ett vardande, som komplement till mitt liv i musik och ord. Som alla konstarter har dock även fotograferingen sina begränsningar, och varje fotograf vet alltför väl, att de bästa bilderna är de som aldrig blir tagna.

 

Senaste utlägg: Sicilien, Grekland, Turkiet, Cypern,

Israel, Egypten, Oman och Kina. 

Latest update: Sicily, Greece, Turkey, Cyprus,

Israel, Egypt, Oman and China (326-512)

and

"The Splendours of the Himalayas"

go to

http://www.fritenkaren.se/Himalaya-index.html

 

för bredbandsanpassat fullständigt bildarkiv, gå till

http://www.flickr.com/photos/lanciai

 

 

 1. Shejk Ahmed Urax, 1955-68

 2. Undertecknad

Yours truly

Sottoscritto 

3. ….i sitt sammanhang

….in context

….con i suoi

4. Morfar och Mormor

My mother's parents

Nonno e nonna, i genitori di Gun

5. Min far vid övre Tigris 54 år gammal anno 1963,

sångare, pianist, gitarrist, kontrabasist, tennisentusiast

och mångspråkkunnig pappersexportör.

 

My father

Aurelio

6. Min mor i sina bästa år

 My mother in her prime

La madre mia gloriosa

7. Min äldste bror i farten

 Marcus at it

Marcus al lavoro

8. Min syster omkring 20 år

My sister with lilacs

 La mia sorella, sempre giovane

9. Min närmare bror med italiensk storonkel och namne, 52 år anno 1959.

My second brother with Italian great uncle and namesake

I due Michael Lanciai 

10. Undertecknad med första bästa kompisen

 Yours truly with first best friend

Il sottoscritto con il primo amico

11. Vårt hem i Utbynäs, 1955-75

 Our home for twenty years

La casa nostra per venti anni

12. Mina tre äldre syskon

My elder brothers and sister

I fratelli con la sorella 

13. Mormor charmerad av äldsta barnbarnet

Grandmother charmed by eldest grandchild 

La nonna col nipote capitano

14. Min moster Britta, sedan 50 år bosatt i Canada, fysioterapeut.

 My aunt, Canadian since 50 years

La zia di Canada

15. Pappa med sin argentinska "gudmor"

Maria Luisa i Buenos Aires.

 

Father with

Maria Luisa Giles de Werth, Buenos Aires

16. Aldo Poleschi

17. Maria, vår indianska barnjungfru

 Our Indian nanny

La nostra direttrice indiana

18. Pappa med bästa vännen Hogi och en annan -

alla tre 50 år samtidigt (1959).

 

Three chums at fifty

Tre amici compiutando cinquanta

19. Sandösamlingen 1963

 The Sandö gathering

20. Sandösamlingen 1963 (forts.)

 La compagnia di Sandö

21. Min kusin med familj och Donnie dekorerad

My cousin with family and Donnie decorated 

Il primo cugino con i suoi

22. Vägen till oss

 Our main road

La strada giusta per noi

23. Skogen ovanför tant Kiri

The forest of Mrs Quickly

La foresta della signora Presto 

24. Storstugan med det gamla taket

Our cottage with old roof

La casetta nostra con il tetto vecchio 

25. Finländsk sommar

Summer in Finland

Estate finlandese 

26. Stranden med bryggan

Our shore with old bridge

Sul mare nostro

27. Marcus tar studenten

 Marcus graduates

Marcus laureato

28. Även Margherita

Also Margherita

Anche Margherita

29. Michael tar realen

 Even Michael

Anche Michael

30. Undertecknad i praktiken

 A happy child worker

Il sottoscritto al lavoro

31. Gun med farfars (sin svärfars) sista syster i livet med man samt Michael Lanciai med Nora

Mother with our closest Italian relatives 

Gun con l'ultima zia di Aurelio ed il suo marito, e Michael e Nora Lanciai

32. Äldsta fastern

The oldest aunt

La zia la piú anziana

33. Sjöfartsstaden Göteborg 

 Gothenburg, the greatest port of Scandinavia

Gotenburgo, il porto piú grande di Scandinavia

 

Från Aurelios resor

From my father's travels

Dagli viaggi di Aurelio 

 

34-57.

 

Marcus in America (1965) 

58-77.

 

England

78-87

 

88. Mina ärkeänglar Mikael och Gabriel (1964) 

My archangels Michael and Gabriel

I miei archangeli Michele e Gabriele

89. Unik bild på Heja bland de sina

Dame Heja among her own

La signora Heja con i suoi

90. Min fars stil som gitarrist (1966)

The guitar man

Aurelio can la ghitarra

91. Slutet på barndomen

The end of childhood

Finito il bambino

92. Vid baren med kompanjon

(foto: Sigfrid van Pottelsberghe de la Potterie)

With partner at the pub

Al bar col collega

93. Med mutation (foto: Julia Röneholm)

With flower mutation

Con una mutazione di fiore

94. Redan alldeles föråldrad

Far too old already

Giá troppo vecchio

 

95-106. Österrike

Austria

 

 

 

 

 

Albumet fortsätter på nästa hemsida:

Continuation on next home page:

http://goto.Glocalnet.net/iaurelio/fotoalbum2.html

 

107-130.

Norge

Norway

Norvegia 

 

131-152. Finland

Finlandia 

 

153-168. Sverige

Sweden Svezia

 

169-180. Europa (1)

 

181-202. Europa (2)

 

 

Och på nästa:

http://goto.Glocalnet.net/kaurelio/Italia.html

Italia con Sicilia

 

Och på nästa:

http://goto.Glocalnet.net/laurelio/Grekland.html

Grekland – Greece – Grecia – Hellas

Turkiet — Turkey — Turchia

Cypern – Cyprus – Ciprio

 

http://goto.Glocalnet.net/naurelio/Israeletc.html

Israel – Egypt – Oman – China

 

 Albumet är ännu bara i experimentellt stadium. 

Fler bilder följer i sinom tid. 

 

Samtliga bilder finns tillgängliga och kan beställas i .tif-format.