yttervinkel
Vinkel som är sidovinkel till en vinkel i en månghörning.

Ex:

Yttervinkeln i figuren är sidovinkel till vinkeln B. Två vinklar är sidovinklar om de har ett vinkelben gemensamt.

Åter