variationsmått
Annat ord för spridningsmått. De vanligaste spridningsmåtten är variationsbredd, kvartilavvikelse, standardavvikelse och varians (standardavvikelsen i kvadrat). I denna bok behandlas variationsbredd samt, mycket kort, standardavvikelse.

Åter