utvecklad form
Ett tal sägs vara skrivet i utvecklad form om skrivsättet visar vilket värde de olika siffrorna har. Se också positionssystem.

Ex: Talet 452,8 kan skrivas i utvecklad form bl.a. som
      400 + 50 + 2 + 8/10
eller som
      4·100 + 5·10 + 2·1 + 8·0,1
eller som
      4·102 + 5·101 + 2·100 + 8·10–1. Man läser "fyra gånger tio upphöjt till 2 plus fem gånger tio upphöjt till ett . . Se vidare tal i grundpotensform.

Åter