stapeldiagram
I statistik, diagram som består av ett antal rektanglar med samma bas och med höjder som är proportionella mot resultaten och med mellanrum mellan rektanglarna. Jämför med histogram; se klassindelning.

Åter