medelpunkt
1. Hos en cirkel, den punkt som ligger lika långt från alla punkter på cirkeln.
2. Hos ett klot, den punkt som ligger lika långt från alla punkter på klotytan.

Åter