kvadrera
Att kvadrera ett tal är att beräkna kvadraten på det.

Ex: Att kvadrera 8 är att beräkna 8·8 = 64.

Åter