kumulerad frekvens
Se under frekvens. Ordet kumulerad kommer av ett latinskt ord som betyder lägga på hög. Två alternativa ord är kumulativ och ackumulerad.

Åter