korda [kår´da]
Sträcka mellan två punkter på en cirkel. Om kordan går genom cirkelns medelpunkt är den en diameter [dia´meter eller diame´ter]. Ordet korda kommer av ett grekiskt ord som betyder sträng och ordet diameter av två grekiska ord som betyder mellan och mäta. Det finns bl.a. i vårt ord ackord.

Ex:

Åter