bråkdel
Vardagligt, mycket liten del av något. Ibland menar man med bråkdel ett bråk som har täljaren 1.
 
Ex: 1/7, 1/15

Ibland menar man den andra delen av ett tal i blandad form.

Ex: I talet 4 3/5 (fyra och tre femtedelar) är 4 heltalsdelen och 3/5 bråkdelen.


Åter