Välkommen till Fritänkarens sjunde hemsida!

 

 

Här finner du:

 

 

Litteraturhistoriska essayer

 

Inledning och presentation

 

del 1 (Antiken)

 

del 2 (Medeltid och Renässans)

 

del 3 (mest Romantiken)

 

del 4 (mest 1800-tal)

 

del 5 (mest 1900-tal)

 

del 6 (Amerika, Ryssland och Finland)

 

del 7 (tillägg ur Fritänkaren)

 

 samt med

 

 Shakespearedebatten

 

 

 

Historiska romaner :

 

Segern och nederlaget

 

Min vän Ahasverus

 

 

 

samtliga samlade dikter (1972-2006)

 

del 1 (1972-84)

 

del 2 (1985-93)

 

del 3 (1993-2006)