[Företagets logotyp] 


Start
Info MRT2150
Redskap
Tjänster

   Vem behöver inte ett lyft ibland???

   Jag hjälper gärna till vid t.ex. :

 

Fasadrenoveringar, fönsterbyten, hängrännor m.m

Trädklippning / fällning på snäva utrymmen

Takentreprenader / reparationer

Rensning av tak/takfot från is och snö

Byggställning, mtrl-trp/lyft och montagehjälp

Montering av solfångare

Inomhusjobb på traverser, belysningar, innertak m.m

Stålmontage, parocsättning

Skyltmontage/service

Lastning & lossning av gods och material

Grusåterfyllning och gjutning med gjutskopa/bask

Hantering av storformar & armering

Rivningsjobb med gripskopa/personkorg

Service/”diversemaskin” på  byggen

Flytt/lastning av härbren, friggebodar och kojor

Gips/virkesbuntar och annat byggmtrl.

-”You name it”!

Ingenting är omöjligt!  (nästan)

Ring mig om dina funderingar och idéer

så lovar jag att hjälpa till med mina!