Stort intresse fšr Keynes barnbarn och Rekyleffekten.

Alla talar om klimatkrisen och finanskrisen och inte minst vad som kan gšras – som dessa bšcker handlar om – sŒ har jag haft tillfŠlle att fšrelŠsa och debattera mŒnga gŒnger de senaste tvŒ Œren:

      pŒ universitet och hšgskolor: KTH (inklusive en inbjudan att tala om Óden reflekterande ingenjšrenÓ) och Chalmers, Handels i Gšteborg och Universiteten i Stockholm, Gšteborg (inklusive TjŠrnš Marinbiologiska), Uppsala och VŠxjš; Hšgskolan i Malmš och Jšnkšping, Konstfack och Konsthšgskolan i Stockholm.

      fšr Linkšpings kommun, VŠstra Gštalandsregionen och Gšteborgs och LuleŒ kommun.

      pŒ BokmŠssan i Gšteborg, Institutet fšr Framtidsstudier och VTI Transportforum (rekyleffekten), Miljšfšrbundet/Jordens VŠnner, Almedalsveckan i Visby (med Cogito), filosofikafŽ Sjšstugan i Bergshamra, Klimataktion i Uppsala

      en fšretagsdag fšr Alstom och Svensk FjŠrrvŠrme

      flera seminarier fšr miljšpartiet eller de ršdgršna (Norrkšping, Gšteborg, Lerum, Linkšping, Kalmar, Falun, NŠrke), vŠnsterpartiet (ÓNyfiken GrŒÓ i Stockholm, flera stadsdelsfšreningar i Stockholm, VŠstra Gštalandsregionen och Centrum fšr Marxistiska Studier i Stockholm och Gšteborg); flera politiska fšreningar i Nacka.

      ABF och Socialistiskt Forum i Stockholm,  ABF i Uppsala, Uppsala Sociala Forum, New Green Deal i Stockholm, StudiefrŠmjandet och Naturskyddsfšreningen i GŠvle, energiseminarium i SollefteŒ,

      Svenska kyrkans klimatmšte i Uppsala samt fšrsamlingarna i SlŠp och Sollebrunn,

      enskilda fšreningar som BokkafŽets VŠnner pŒ Lidingš, Alternativ Stad, Verdandi och FŠrdknŠppen i Stockholm, Folkkulturcentrum i Stockholm

      gymnasieskolan Rytmus i Stockholm, Skolforum 2008.

 

Keynes barnbarn Rekyleffekten frŒn NaturvŒrdsverket har ocksŒ fšrekommit i media vid mŒnga tillfŠllen (detta Šr vad jag sjŠlv noterat; jag Šr tacksam fšr mer information):

 

REKYLEFFEKTEN

RADIO: P1 Vetenskapsradion 2007-02-28

 

I TRYCK: Grus och Guld 1/2007, ÓFler bryr sig om klimatetÓ  Arbetaren 2007-02-27 (notis i DN Kultur 2007-03-07), Miljšmagasinet 11 2007-03-16, kolumn SvD 2007-03-02, Kyrknytt 2/2007 (Karlstad)

 

KEYNES BARNBARN

RADIO: Godmorgon VŠrlden P1 2007-05-13 och 2007-10-28, Kulturkršnikan P1 Ekot 2007-06-03, P1 Morgon 2007-09-16, Ekonomiekot 2007-11-20, Studio1 2007-11-22, OBS Kulturkvarten 2007-11-22,  P4 Karlavagnen 2008-02-01

 

TV: Axess TV 2007-05-20, VŠdrets makter SVT 1 2007-06-13, abc-nytt 2007-11-, TV3 2007-11-Argument 2007-12-20, UR/Kunskapskanalen 2007-12-28

 

I TRYCK: Gšteborgsposten 2007-05-13, Metro 2007-05-16, Miljšmagasinet 23 2007-06-08, BohuslŠningen 2007-06-17, Flamman 2007-06-28, Ordfront (anmŠlan) Sep 2007, Arbetaren 33/2007, Aftonbladet Forum 2007-08-26, 114 inlŠgg, Ingenjšren 8/2007, Dagens Industri Weekend 2007-10-5/6, Norra Halland 2007-10-16, Tidningen Kulturen (recension), Teknik & Vetenskap 4/2007, Kommunalarbetaren 22/07, Gšteborgs Fria 2007-11-17, Svenska Dagbladet NŠringsliv 2007-12-16, Miljš & Utveckling 6/2007, …stgštaCorrespondenten 2007-11-27, Du&Jobbet 10/2007, HŠlsa 12/2007. Dagens Nyheter Kultur 2008-05-18

Kommande artikel i Politikken (Kšpenhamn)

ÓSextimmarsdag – fšr vŒr miljš!  (inlŠgg av Lotta Gršning i Aftonbladet  2007-11-21)

 

Egna artiklar i Arena 4/2007, Ordfront Magasin Dec 2007, Svenska Dagbladet 2007-12-10, SVT Opinion 2007-12-20, Camino 2008-6, Dagens Nyheter 2008-06-04