Keynes barnbarn

 – en bättre framtid med arbete och välfärdBoken från 2007 ger en god överblick över problemen med en hållbar utveckling, överkonsumtion och hur man ska kunna lösa dem. Se vidare här!  


chapter 1 in English here

 
Min avhandling

"Arbetets tid"

från 1995 behandlar

arbetstidsfrågan

i Sverige.

Aktuella texter

Hur mycket arbete tål jorden?

Nu måste vi tala om kortare arbetstid när jobben försvinner och planeten brinner.

Tidningen Syre 18 november

Vårt bättre jag – om en svart dag

Valet i USA är förfärande – men redan Abraham Lincoln

visste att vi har ett bättre jag. Se Syre 15 november

Behövs Miljöpartiet?

(om partiet inte kan verka för en verkligt hållbar utveckling).

ETC Helg 13 nov 2016

Medicin, mat och Mammon

Läkare Utan Gränser och Världsnaturfonden sätter fingret på företagens

dominerande roll för vården och maten. Miljömagasinet 2016/45

Reklamens matmyter

Gamla sanningar om vad som är nyttig mat visar sig

bara vara gamla reklampåhitt. Landets Fria

Vad ska vi ha Googlebilarna till?

Självstyrande bilar må vara fascinerande men löser de något problem?

Landets Fria

Ut och plocka nässlor

i  Klimatmagasinet Effekt 2/2016

(kunde också kallats ”Med ögon känsliga för grönt”)  

Rädda världen med flugor

Landets Fria/Stockholms Fria 1 april (sic!)

Goda nyheter

Hur man kan ta råttor, flugor och boskap i människans tjänst. Cogito

Aldrig framme?

En suck om hur långsamt förändringen kommer. Landets Fria

----------------------2015------------------------------

Svenska nyord.

Äntligen ingår ”nerväxt” i svenska språket! Liksom åsiktskorridor. Cogito

Pikettys siffror behövs i Paris

eftersom de rikaste också är de värsta miljösyndarna. Landets Fria

Bryr sig Sveriges företagare om miljön?

Gästkrönika till företagarsajten Det Goda Samhället.

Några seriösa svar kom tyvärr inte in. Jag tror att många ändå gör det!

Elefanten i rummet

som är arbetets ordning, den vi envist vägrar att diskutera i miljösammanhang; Klimatmagasinet Effekt 4/2015

En bättre värld inom räckhåll

en grundlig artikel publicerad i

Ordfront Magasin 2015 (men förvrängd i tidskriften)

----------------------2014------------------------------

J M Keynes: Våra barnbarns ekonomiska möjligheter

I 30 år har jag inspirerats av denna berömda uppsats från 1930.

Nu har jag översatt den – se Ordfront Magasin nr 3-4/2014;Kan vi leva hållbart utan uppoffringar?

Föreläsning (1 tim 10 min) och frågestund (25 min) för Steg 3 den 20 februari på Youtube


Att skapa nya jobb är inte alltid samhällsnyttigt

(jämför ovan under Hur vi kan leva hållbart 2030) 

    Men det håller inte, säger vi som sett den nakna kejsaren. Bättre teknik kan nog minska skadorna – jag går igenom möjligheterna – men det räcker inte. Vi måste också trappa ner: gå neråt i den uppåtgående rulltrappan bara för att stanna på samma nivå. Det kan man göra genom att arbeta mindre. Men att föreslå det skär sig med vår samhällsförståelse om arbetets värde, arbetslinjen och även att omställningen kräver nya ansträngningar.

    Min fråga är om vi fortsätta att leva ett modernt och bekvämt liv i Sverige och ändå ”rädda världen”. Som gammal ingenjör försöker jag räkna på detta och svaret är ja – men inte på dagens resursslösande sätt. Resultatet kan diskuteras, men då får man också använda siffror, inte bara ord. Aritmetik är ingen åsikt heter det.

    Jag förutsätter ingen samhällsomvandling. Miljöjuristen Staffan Westerlund har sagt att ”revolution kan alltid genomföras inom gällande lagstiftning”.  Men för att vi verkligen ska ta oss ur slöseriet och trappa ner krävs en annan förståelse. Och stort politiskt mod. Någon lär ha sagt att ”vi vet hur vi ska lösa klimatfrågan men inte hur vi ska bli återvalda efteråt”.


Hur vi kan leva hållbart 2030. Naturvårdsverkets rapport 6524


Rapporten kom ut i november och kan laddas ner eller köpas från Naturvårdsverkets hemsida. I Svenska Dagbladet har jag 18 november 2012 sammanfattat en del av tankarna i en artikel:

Att skapa nya jobb är inte alltid samhällsnyttigt


(en något längre och bättre motiverad version med min egen rubrik finns här:) ”Ska vi verkligen skapa jobb?”

               

Jag har ingen blogg men skriver ibland ett rundbrev som e-post om sådant som jag tycker är viktigt. Vill du komma med på brevlistan så skriv en rad till christer.sanne@glocalnet.net

Hur vi kan leva hållbart 2030

Hur kan alla veta utan att göra något? Som folket i sagan om kejsarens nya kläder? Alla förstår, mer eller mindre, att utvecklingen driver mot ett ekologiskt stup men ändå pratar nästan alla om att återuppliva tillväxten.

    ”Den stora debatten” handlar därför om ökad konsumtion, fler jobb, vård-skola-omsorg, pensioner, investeringar osv. För att vara med i den debatten tar jag upp allt detta i min nya rapport men kopplar också in de ekologiska gränserna. Min bild är en uppåtgående rulltrappa där motorn är att produktionen blir allt effektivare. Om 20 år ska konsumtionen enligt Planen ha fördubblats.

Rekyleffekten och effektivitetsfällan

– att jaga sin egen svans i miljöpolitiken
Om bilarna blir bränslesnålare tenderar vi att köra längre. Det är rekyleffekten som innebär att teknisk utveckling för bättre miljö äts upp av ökad konsumtion  om vi inte också ändrar livsstil. Min rapport utgiven av Naturvårdsverket (nov 2006) kan laddas ner här.

 

In Englishengl.html

Den här hemsidan visar på några aktuella böcker och artiklar som jag skrivit i den fråga som engagerar mig mest: hur vi kan nå en hållbar framtid. Jag har sammanfattat mina tankar i boken ”Keynes barnbarn” 2007 och  en uppföljare 2012 – se till vänster här. Titeln är lite kaxig: så här är det möjligt leva hållbart – låt oss nu se till att det blir verklighet också!

Jag medverkar i flera tidningar och webbsidor  – se nedan Aktuella texter. Fler kommenterade texter från de senaste tio åren finns här och en förteckning över allt skrivet här.

Tillväxt har varit ett viktigt ämne och sju utvalda texter om tillväxt finns också länkade nedan; ännu mer om tillväxt här


Engelska texter – se här!                                    

Den här antologin belyser den problematiska tillväxten. Jag har skrivit en text om social hållbarhet – se här!

Boken kom sommaren 2013; andra upplagan före jul. Finns att köpa på många håll! Steg 3 har också lagt  ut kapitel för kapitel på sin hemsida; här är mitt kapitel.

Ingen blogg men......                         Rundbrev.htmlshapeimage_5_link_0

FOTO: Mathias Widgren

 

Leipzig i östra Tyskland var platsen för stora demonstrationer 1989 som banade väg för murens fall. I höstas hade man konferens om nerväxt där som samlade över 3.000 deltagare. Läs mer här!

Här är också två GAMLA texter om muren och Berlin:

”Var är Potsdamer Platz?” från 1990 och ”Tyst kamp om Berlin” om tiden strax innan muren byggdes (1960)

Senast ändrad 2016-11-15

(men alla länkar är inte kontrollerade)Det finns en välgjord inspelning av en föreläsning + frågestund från Steg3 kallad

"Kan vi leva hållbart utan uppoffringar?"

på Youtube. Kolla här!   (det finns flera inspelningar med mig med sämre kvalitet)

 

SJU FULLÄNGDS-ARTIKLAR OM TILLVÄXT 2005-2010

Vackert väder
Detta är en grundläggande diskussion om när och för vem tillväxt är bra eller dåligt – precis som vädret kan vara bra eller dåligt för betraktaren. DN 2005

"Planeten tål inte evig tillväxt"
När konjunkturen pekar nedåt är det tid att staka ut riktningen för en hållbar ekonomi. Vi kan inte stimulera ekonomin tillbaka till den gamla fåran, vi måste pröva nya vägar. Dela på jobben hellre än att avskeda och växla in höjd produktivitet i ledig tid. Se Svenska Dagbladet Brännpunkt 2008-12-20

Kapitalismen 3.0
Min essä i Dagens Nyheter 2008-06-04 handlar om två amerikanska böcker om hur politik och ekonomi blandas: kan vi återupprätta politiken, värna våra allmänningar och skapa en hållbar utveckling? 

"Ökad konsumtion rena dödsfällan för jorden"
Inkomstklyftan mellan rika och fattiga i världen måste krympa men inte till priset av en klimatklyfta mellan de verkliga utsläppen och vad jorden tål. Därför finns det ingen återvändo till tillväxtekonomin i de rika länderna. Se Göteborgs-Posten 2009-06-14

”Vi kan leva utan tillväxt”
Rapporten ”Prosperity without growth?” av Tim Jackson beskriver kraven att i grunden förändra dels konsumtions-mönstren, dels makroekonomins funktion om vi ska ha en chans att ”rädda världen”. En milstolpe på väg mot en hållbar utveckling! Se Dagens Nyheter 2009-10-14 (boken finns nu även på svenska: Välfärd utan tillväxt)

”Nerväxt” 
är ett nytt ord för att poängtera att ständig ekonomisk tillväxt är en omöjlighet. Här en längre text, en kortare publicerades i Ordfront Magasin 3/2010.


”Oekonomisk tillväxt”
I Fria Tidningen 13 mars 2010 gör jag upp med begreppet tillväxt: vad det betyder idag och varför så många håller fast vid det trots att tillväxt inte ger vad den antas ge i dagens Sverige. 

”Var blev ni av, ljuva drömmar...?
Jag har också skrivet en mer filosoferande text om tillväxt, för två antologier 1996 resp. 2001
http://www.dn.se/kultur-noje/vackert-vaderhttp://www.svd.se/artikel_2229445http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2229445.svdhttp://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/kapitalismen-30http://www.gp.se/nyheter/http://www.dn.se/kultur-noje/essa/vi-kan-leva-utan-tilNervaxt.htmlVar_blev_ni_av....htmlhttp://www.etc.se/debatt/behovs-miljopartietshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2shapeimage_6_link_3shapeimage_6_link_4shapeimage_6_link_5shapeimage_6_link_6shapeimage_6_link_7

Hem