Tillväxt! eller Tillväxt?

Eller kanske stryka ordet helt: Tillväxt?

 
 

Ordet ”tillväxt” är en vattendelare.

    Många ser ekonomisk tillväxt som lösningen för alla samhällets problem. Därför, menar de, måste vi sträva efter tillväxt och lägga allt till rätta för den, till varje pris.

    För andra är tillväxt inbegreppet av allt som gått fel: stress, överkonsumtion, miljöförstöring. Redan på 60-talet skrev den svenska högerpolitikern Staffan Burenstam Linder om ”tillväxtens dekadensfas”.

   Debatten har alltså pågått länge – ”tillväxt är så 70-tal” kan man få höra. Redan då ställdes också frågan om tillväxt och miljö gick ihop. Sedan dess har miljön förbättrats på många punkter. Men det har aldrig rubbat dagens ”låt-gå”- för att inte säga ”blås-på”-politik – där tillväxt är målet och det räcker inte för att klara klimatet och andra framtidshot. Nu står ”business as usual” mot en hållbar utveckling och då finns frågan om tillväxt mitt i vägen.

    Ändå behöver tillväxt inte vara fel. I fattiga länder är den livsnödvändig. Tillväxten kommer från uppfinningsrikedom och flit och båda behövs. Men vi måste uppfinna vägar till hållbarhet med ren teknik, inte bara låta hjulen löpa därför att företagen tjänar pengar som registreras som tillväxt. Då får vi en ”oekonomisk tillväxt” som tar oss dit vi inte vill. Fliten måste leda till ett bättre samhälle, inte bara att vad som helst produceras för att ”skapa jobb”. En del hävdar att vi lever i en ”cykelekonomi” där tillväxt behövs för att ekonomin inte ska gå omkull men jag har inte sett några övertygande belägg för det. Kanske borde hela begreppet tillväxt förpassas till ekonomernas kammare och att ge plats för en debatt i politiken om vad vi kan och vill uppnå i samhället.

   Min bok ”Keynes barnbarn” handlar indirekt om vad slags tillväxt som kan vara hållbar. I Dagens Nyheter 2005-03-05 skrev jag om tillväxt som ett särintresse (”Vackert väder?”), i Göteborgs-Posten 2009-06-14 och i Svenska Dagbladet 2008-12-20 om att planeten inte tål att vi återgår till den gamla tillväxten efter finanskrisen. I Dagens Nyheter 2009-10-14 skrev jag under rubriken ”Vi kan leva utan tillväxt” om den brittiska rapporten ”Prosperity without growth”.

   Jag har också radiotalat och skrivit om ”nerväxt” som diskuterades på en konferens i Paris i april 2008. Ett inlägg i OBS Kulturkvarten berättar om konferensen. Min föreläsning vid ett älvräddarseminarium i Sollefteå i oktober ger en bildbeskrivning av hur jag ser på tillväxt.


”Jobba mindre – rädda miljön!”   –   ”Måste vi ha tillväxt?”

Typiska rubriker som jag brukar bli ombedd att tala eller skriva om. Kanske politiskt inkorrekt men efterfrågat. Bland annat här i TCO-tidningen.

Se även artiklar om ”oekonomisk tillväxt” och nerväxt!

Under Stockholms kulturnatt 24 april (med det fräcka temat ”Tillväxt – Nej tack”) hölls en maratondebatt på Orionteatern om tillväxt. Mitt inlägg (på 4 min) här

Ställ om! är SVTs satsning i energi- och miljöfrågan. I en intervju förklarar jag varför ”tillväxt är största klimathotet”.

Tillväxtekonomins gränser

vid Rödgrönt akademiskt forum i Uppsala 17 april 2010.

Se en inspelning här

Miljöpartiets antologi Tänk grönt innehåller bl a en text där jag summerar min syn på tillväxt, globalt och i Sverige.   Läs här!