Vetenskapliga uppsatser och andra artiklar:

The Consumption of our Discontent (2005). Business Strategy and the Environment, 14, 315-323.

Self-help Books on Avoiding Time Shortage (with Jörgen Larsson). Time and Society, volume 14 no 2/3 2005. pp 213-230

Willing consumers – or locked-in? Policies for a sustainable consumption. Ecological Economics 42 (2002) 273-287
(
sammanfattad på svenska av Välfärd utan Köphets)

Planning with a ceiling. In Snickars, F, Persson, L-O, Olerup, B (eds): Reshaping regional planning. Aldershot: Ashgate 2002

Spara och Slösa. Om att konsumera varor tid och kunskap. (2002) I Sturesson, L. et al (red) Spänningsfält. Tekniken Politiken Framtiden, Carlsons förlag, Stockholm. 

Ett scenario för hållbar konsumtion. (2002) I Ellegård, K. and Sturesson, L (red) : Konsumenterna och makten. Att använda och bevara resurser. Carlsons förlag, Stockholm. 

"Var blev ni av, ljuva drömmar..?" (2001) i Lagergren, S et al: Tillväxten ifrågasatt. Carlsons förlag, Stockholm.

Are we chasing our tail in the pursuit of sustainability? Int. J. Sustainable development, Vol 4, No. 1, pp 120-133 (2001)

Dealing with Environmental Savings in a Dynamical Economy ? how to stop chasing your tail in the pursuit of sustainability. Journal of Energy Policy vol. 28 nos. 6-7, June 2000

A Green Approach to Work and Idleness in Wheelock/Vail (eds) Work and Idleness. The Political Economy of Full Employment, Kluwer 1998

Skyll på samhället (1998). I Naturskyddsföreningens årsbok Lagom är bäst! På spaning efter en hållbar framtid

Medverkat med underlag till utredningen   SOU 2004:119 Hållbara laster - Konsumtion för en ljusare framtid