Skrifter:

Keynes barnbarn – en bättre framtid med arbete och välfärd. Stockholm: Formas förlag 2007

Rekyleffekten och effektivitetsfällan. Stockholm: Naturvårdsverket rapport 5623. 2006

Jobba för livet – fakta och frågor om arbete och liv (2005). Cogito rapport 1. Kan laddas ner från www.cogito.nu


Att mäta det goda livet. (2002) Rapport för Göteborg 2050.

Arbetets tid. Om konsumtion och arbetstid i välfärdsstaten (1995). Avhandling vid Nordiska institutet för samhällsplanering. Utgiven på Carlssons förlag, Stockholm. (Working hours in the age of work, doctoral thesis, English summary)

Mer eller mindre arbete? Löntagarnas arbetstidsönskemål (1991). Stockholm: SCB Levnadsförhållanden 70,

Hur mycket arbete behövs? (1989) Byggforskningsrådet, Stockholm (How much work is needed?)

Ett Göteborg mindre. Om bostadspolitik och samhällsförändring (1986). Byggforskningsrådet, Stockholm (One Gothenburg less: On housing policies and societal change)

Living People. Long term perspectives for human settlements in the Nordic Countries (1983). Byggforskningsrådet, Stockholm. Also in Spanish: Moradores 1985

Tid för Omsorg. Sekretariatet för Framtidsstudier 1982 (medförfattare). Also in English: Time to Care. Secretariat of Future Studies. Pergamon Press 1984.

Att klara sig i Sverige (1981). Sekretariatet för Framtidsstudier (Coping with life in Sweden)

Kemisamhället och hälsan (1980). Sekretariatet för Framtidsstudier (redaktör)

Att värdera trafik – metoder för analys och värdering av trafiksystem i städer (1973). Stockholm: Nordplan rapport 1973:1,