VÄLKOMMEN TILL

FAMILJEN WAHLGREN´S

CORVETTE SIDA

 

 

 

Lägger nu ner denna hemsida på obestämd tid p.g.a tidsbrist mm!

Återkommer kanske framöver när suget tilltar!

 

 

 

 

( 2007-01-13--------2008-08-03)

"YOU HAVE CARS, AND THEN YOU HAVE VETTES"

© TOBBSTER SITE