mitt fotoŚr 2004

först ett inbrottsförsök


antagligen står inte det här trädet upp efter orkanen i början av nästa år. men den innehöll säkert något hackspettläckert...


även en bladlus kan gillablommor...

- jag är klar för att flyga! samt en ovanligt vacker stenmur... gissa varför!

- jo, en massa blomster brukar hamna framför linsen...

sen blev det jul å snön kom

ett röslandskap vid nyårstid

©pär egevad 2004
malmö 20050129