vildkaprifol Bohusläns Flora
, , , , , ,

>>Länkar till andra botaniksidor

>> Utbredningskartor

>> Utbredning, rosor

>>Funktionärer

 

 

 


FastCounter by bCentral
 

,

Är gran vanligast i Bohuslän?

Följ denna länk och se själv vilka arter som är vanligast i Bohuslän.  Du kan sortera på ruta eller lokal genom att trycka på sorteringsknappen (A-Z för stigande och Z-A för fallande ordning) och ange vilken kolumn du vill sortera efter.


Föreningen Bohusläns Flora bildades 1993 och har som syfte att kartlägga floran i Bohuslän och ge ut en modern landskapsflora samt att verka för skydd av hotade arter.

Föreningen ger ut en tidskrift, Vrivrånge med två nummer per år.

Medlem?

Vill du bli medlem i föreningen, är du välkommen att sätta in 100 kronor på postgirokonto 7 09 60-0 och ange "ny medlem" samt ditt namn, adress och telefonnummer, så skickar vi senaste numret av Vrivrånge.

Vrivrånge 24

är sista numret för 2004 och innehåller senaste nytt om inventeringsläget, rapporter från floraskrivandet och några intressanta fynd från säsongen.

Vrivrånge - tidigare nummer

Tidigare nummer av Vrivrånge kan köpas för 15 kr/st inkl porto (utom nr 22 som kostar 60 kr inkl porto). Vrivrånge 22 är ett specialnummer om skogs- och hagfibblor med material som välvilligt ställts till föreningens förfogande av författaren Torbjörn Tyler, Lund. Detta nummer är litet tyngre än ett vanligt nummer och kostar därför litet extra, 60 kronor inkl porto.

 


 

Webmaster: Annica Nordin: annica_a_nordin@yahoo.se