Att arrangera en triathlontävling innebär att gå igenom följande fem faser.
  Läs mer om vad det innebär genom att klicka på någon av länkarna nedan:

  Dessutom:

 

 

Information från några projekt till dig som är triathlonarrangör

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsarbetet inom vår sport är ett gemensamt ansvar, ett kontinuerligt arbete och en grundförutsättning för positiv utveckling. Inom idrotten bör vi självklart sträva efter att vara förebilder.

Projekt Idrotts-OLA
Svenska Triathlonförbundet och Svenska Cykelförbundet deltar i Vägverkets trafiksäkerhetsprojekt Idrotts-OLA. År 2007 påbörjades arbetet med diskussioner och förslag kring åtgärder. Vägverket har åtagit sig att under 2008 utkomma med ny lagtext (förordning) för Tävling på väg. Arbetet med detta drivs centralt inom Vägverket. Förslaget kommer att gå ut på remiss till alla berörda parter.

Slutsatser från Vägverkets trafiksäkerhetsarbete visar att det är av mycket stor vikt att varje arrangör framhåller (i t ex tävlings-PM) att idrottsutövaren skall vila ut ordentligt efter tävling innan vederbörande sätter sig som chafför. Som arrangör kan det vara bra att känna till och påminna andra om följande uppmaning från Länsförsäkringar.

Alternativt arrangemang
Företagstriathlon - ett spännande event! STF får då och då förfrågan från företag hur man kan ordna en liten aktivitetsskapande tävling för anställda. Principen är den samma som då klubbar och föreningar har sina egna små Träningstävlingar. I grunden är det renodlad träningsverksamhet (inga nummerlappar, ingen offentlig anmälan eller offentliga resultatlistor) annars måste tävlingstillstånd ansökas. Aktiviteten får heller inte inskränka på annan verksamhet, t ex trafik, naturskydd o s v. Med hänsyn till detta erbjuder ett "minitriathlon" trevliga former för uppskattat umgänge inom eller mellan klubbar och företag! Kontakta gärna STF för tips och råd!