Att arrangera en triathlontävling innebär att gå igenom följande fem faser.
  Läs mer om vad det innebär genom att klicka på någon av länkarna nedan:

  Dessutom:

 

 

3. Planering - att fylla strukturen med innehåll

Planeringsfasen förverkligar de planer och strukturer som togs fram i förberedelsefasen! Har Du som arrangör använt "Initiativtagarens nycklar" angivna i idé- och förberedelsefaserna så är en god grund lagd till att lyckas med arrangemanget. Men det är i planeringsfasen som måluppfyllelsen med arrangemanget definitivt avgörs. En arrangör med ambitioner med sin tävling bör ha regelbundna avstämningsmöten med dagordning och protokoll minst ett halvår innan tävlingen. Ansvariga rapporterar till tävlings- eller projektledare utifrån checklistor, överenskommelser och antecknar åtgärder till nästa möte.Till tävlingsledaren ges följande mallar till hjälp i planeringsarbetet:

 • Förbundets upplägg för Svenska triathloncupen beskrivs här.
 • Förbundets Teknisk delegat. Uppgifter och roll beskrivs här.
 • Angående starttider. Tävlande ska kunna flöda på ett bra sätt ute på banan. Genom att sätta rätt starttider undviker man t ex att målgång i ungdomsklass sker samtidigt som start i seniorklass. Man kan också minimera risken att tävlande måste väja för varandra på väg in- och ut ur växlingsområdet. Vidare, genom att veta flödet i mer detalj kan man ge besked till publik och funktionärer.
 • Arrangörsmaterial - Triathlonförbundets arrangörsstöd 2009. [Sammanfattning]  (PDF-fil, 80 KB)
   a)  [Material - Öst]    (PDF-fil, 380 MB).
   b)  [Material - Väst]    (PDF-fil, 380 MB).

 

 

 

Till grenansvariga ges följande mallar till hjälp i planeringsarbetet:

 • Växlingsområdet (xxx, yyy KB)
 • Cykelmomentet. Ett lyckat genomfört cykelmoment kräver speciell omsorg i planeringen. I triathlon finns det tävlingar som tillåter klungcykling (drafting). Sådana tävlingar genomförs enligt tävlingsreglementet endast på helt bilfri och avstängd vägsträcka. Vid övriga tävlingar genomförs cykelmomentet på allmäntrafikerad väg och det skall vara minst tio meter mellan varje cyklist. Du som är triathlonarrangör uppmanas ta hjälp av följande material:
  • Exempelskiss (PDF, 66 KB) på hur cyklande kan lotsas in och ut ur växlingsområdet.
  • Angående försäkringskyddet för bl a trafikvakter gäller Folksams & RF:s Grundförsäkring i det fall en ansvarsfråga skulle uppstå och i det fall trafikförsäkringen inte täcker.
 • Löpmomentet
 • Marknadsföringsansvarig har en av de mest tidskrävande uppgifterna! Här om någonstans är det nödvändigt att hjälpas åt och ett bra teamarbete kommer garanterat att ge mycket goda resultat. Ofta är det dessutom till stor fördel att tänka långsiktigt och göra kopplingar till övriga verksamheter i föreningen. Idrottsbokandeln ger många bra tips på detta.