Att arrangera en triathlontävling innebär att gå igenom följande fem faser.
  Läs mer om vad det innebär genom att klicka på någon av länkarna nedan:

  Dessutom:

 

 

Om denna arrangörsmanual

Texten på denna sida är en öppen källa till hjälp för arrangörer. Notera följande:

  • Om detta material används i utbildningssyfte skall källan tydligt framgå
  • Allt material på denna sida måste ställas i proportion och relation till de lokala förutsättningarna
  • Från och med att materialet på denna sida börjar används lokalt ligger tolkningsansvaret hos användaren
  • Tävlingsreglementet gäller i alla lägen. Ändringar i tävlingsreglementet genomförs i samband med årsmötet. Genom denna arrangörsmanual ges varje arrangör möjlighet att snabbt ge förslag och implementera en rutin av betydelse men som i dagsläget inte berör själva tävlingsreglementet.
  • Svenska Triathlonförbundet uppdaterar materialet regelbundet efter behov och resurser