Anna Norstens tovade fåglar

Vadare

Startsida

Småfåglar 1

Småfåglar 2

Vadare Doppingar Tärnor Hönsfåglar Praktfåglar Kråkfåglar,
Hackspettar & Ugglor
Tovning Skapande Fåglar
i dikten
Täljt & Tovat Luffarslöjd
Fria tekniker

Uppdaterad 2012-09-10Brushane <bild 2>


Gluttsnäppa <bild2>  <bild3>


Kustsnäppa

Kärrsnäppa <bild 2> <bild 3>


Ljungpipare <bild 2>


Myrspov <bild2>

Roskarl

Rödbena <bild2> <bild3>

Rödspov

Spovsnäppor <bild2> <bild3> <bild4>

Strandpipare <bild2> <bild3>
9
Svartsnäppa <bild2> <bild3>

Storspov<bild2><bild3>
<bild4>

Strandskator <bild2> <bild3>

Tofsvipa

Morkulla <bild2><bild3>

Enkelbeckasin<bild2>

            
Dvärgbeckasin   


Fjällpipare <bild2> <bild3>

Smalnäbbade simsnäppor

Skärsnäppor<bild2>
Copyright ©  Anna Norsten