BUSINESS

Prestationshingst inom Fälttävlan
God ridbarhet och stor kapacitet

Snabb och uthållig
Förenat med ett gott temperament

Internationellt placerad

Johan Lundin: Business har det man önskar sig!

B ra gångarter
U thållighet
S nabbhet
I ntelligens
N aturlig balans
E norm ridbarhet
S tor kapacitet
S tort mod