Angående betäckning kontakta:
Eva-Lisa Lindström-Johnsson:
Kontoret / fax: +4613-160600
Mobil: +46708-653673
+46708-160600

Annie Gustafsson (stallchef):
Mobil: +46734-352876

Övriga förfrågningar hingstägare:
Ann & Mats Gyllenswärd
Öjaby Gård
Härlövsvägen 20
352 50 Växjö

Hemtelefon: 0470 - 602 60
Mobilen Ann: 070 - 699 33 09
Mail: ann.gyllensward@gmail.com
Mobilen Mats: 070 - 644 45 35

Stall PEKA
Åter hemsidan: