Här nedan ser Du ett utdrag ur "Vigda i NederCalix 1688-1718".


1692 den 10 jan

Johan Israelsson Korpikån och Karin Johansdotter.

Anteckningar: Johan är född 9/7 1671 på Innanbäcken. Son till Israel Nilsson därstädes. Johan blev bonde på nr 4 i Korpikån omkring år 1699 efter brodern Nils Israelsson. De flyttade till Korpikån på 1680-talet, då fadern förvärvade detta hemman.

Hustrun heter Karin Johansdotter enligt dop den 11/1 1702 och likaledes den 20/8 1705.


Vigselbok saknas för den här perioden och uppgifterna är därför hämtade ur kyrkoräkenskaperna för denna period. Under "Anteckningar" finns uppgifter som delvis är hämtade från andra källor. Dessa framgår då vid respektive notis.

Häftet innehåller 20 sidor plus två sidor med kompletteringar och ändringar. Beställes enklast genom att betala in 50 SEK till postgiro 437 60 83- 4 . Då kommer häftet direkt hem i brevlådan. Obs, notera vad inbetalningen gäller för.

Tillbaka till B-G N:s hemsida